цакне | св.

Ѕвекне еднаш, испушти силен метален звук. Машината цакна и се изгаси. Часовникот цакна и ме исплаши.

цалави | несв.

Обично за дете ‒ прави да биде претерано разиграно, расмеано. Не цалави го детето, треба да спие.

цап 2 | м.

Полукружен отвор на ногалките на разбојот во кој се наоѓа крајот на вратилото.

цап! | изв.

За означување на звукот што се слуша кога ќе падне мал предмет во течност или кога ќе се цапне во течност, обично, во вода. Одејќи по патот направи цап! ‒ и згазна во вирот.

цапа | несв.

Гази, чекори, оди по кал, снег, вода, тиња и сл. Цапаше низ калта. Цапаше низ соспи снег. Цапаа низ реката.

цапалка | ж.

Стапалка, трага од цапнување. Газеше по цапалките низ снегот.

цапка | несв.

Цапа по малку. Цапкаше низ водата со босите нозе.

цапне | св.

Згазне, зачекори, стапне во кал, снег, вода, тиња и сл. Цапна во вода. Цапнаа во калта.