о 1 | изв.

За изразување на чудење, изненадување, на силни чувства на радост, болка, тага, на силна желба итн. О, колку е убаво овде! О, ти си толку добра! О, колку е жално тоа!

о 2 | чест.

За да се засили потврдување, одрекување, неверување или негирање. О, да, секако, со сигурност е така. О, не, ништо од ова не е вистина. О, не, тоа не е можно!

о | глас

Една од петте самогласки во македонскиот јазик; самогласка од заден ред.

о- | претс.

Претставка/префикс за образување глаголи со значење:

оаза | ж.

Место во пустина со вода и со вегетација. Во оазата останавме неколку дена.

об- | претс.

(оп- пред безвучна согласка) Претставка/префикс за образување глаголи, најчесто со значење – дејство што го опфаќа објектот од сите страни: облепи, опшие, опсипе.

Об | м.

Река во Русија.

обагри | св.

Обои со црвеникава, румена боја; Крвта му ја обагри кошулата.

обајцата | бр.

(само членувано) За лица од машки род или за лица од машки и од женски род – и едниот и другиот; двајцата. Обајцата знаеме што се случи. Обајцата молчеа. Си отидоа обајцата.

обара | св.

(нар. поез.) Пребара, претресе.