у 1 | предл.

Еден син у мајка. У Танчевци. У Шлегово куќа шимширова.

у 2 | предл.

Сè му кажа у лице. Гледај ме у очи. Ќе се видиме у недела.

у | глас

Една од петте самогласки во македонскиот јазик, самогласка од заден ред. Изговори у.

у! | изв.

Извик за изразување на зачуденост, изненадување, незадоволство. У, жити децата, не прави така. У, што ги најде кутрите

у- | претс.

Претставка/префикс кај глаголите и изведувањата од нив за искажување на свршеност на дејството (уапси, умножи, уништи, услужи, устрои, утеши) или на насоченост на дејството во внатрешноста на нешто (упадне, уткае, увие).

уа! | изв.

Извик за изразување негодување против некого. Децата му викаа уа, уа, не можеше по улица да помине. Уа! Ти мори коконо!

Уагадугу | ср.

Главен град на Буркина Фасо.

уазбучи | св.

Среди по азбучен ред. Го уазбучи ексцерпираниот материјал.

уапе | св.

Касне. Ме уапа лута змија меѓу очите.

уапси | св.

Лиши некого од слобода. Полицијата уапси пет лица поради кражба и разбојништво.