а 3

Честица

Значење на а:

1. На почетокот на реченица, за воведување нова мисла што директно не се надоврзува на претходно кажаното. Сите лежевме со мислите дома. А, таму на планината маглата го голтнала врвот. А, на крајот тоа можеби и не е така страшно.

2. На почеток на реторичко прашање. А, има ли човек што не згрешил?

Последна промена: 11.05.2021 14:04

Оригинални податоци:

а3, чест. 1. На почетокот на реченица, за воведување нова мисла што директно не се надоврзува на претходно кажаното. Сите лежевме со мислите дома. А, таму на планината маглата го голтнала врвот. А, на крајот тоа можеби и не е така страшно. 2. На почеток на реторичко прашање. А, има ли човек што не згрешил?