абдикација

Именка, женски род

Само во еднина.

Значење на абдикација:

Откажување, оставка од престол, власт или од челна позиција.

Последна промена: 11.05.2021 14:04

Оригинални податоци:

абдикација (само едн.) ж. Откажување, оставка од престол, власт или од челна позиција.