абецеда

Именка, женски род

Само во еднина.

Значење на абецеда:

1. Сите букви од латиницата наредени по утврден ред. Латинска абецеда

2. (прен.) Основни знаења од некоја наука, вештина или од нешто. Абецеда на етиката.

Оригинални податоци:

абецеда (само едн.) ж. 1. Сите букви од латиницата наредени по утврден ред. Латинска абецеда 2. (прен.) Основни знаења од некоја наука, вештина или од нешто. Абецеда на етиката.