абер

Именка, машки род

Разговорен збор, израз.

Значење на абер:

1. Глас, вест, новост, порака. Го чекам абер да донесе. Им стори абер. Добив абер од војникот. Прати им абер да дојдат.

2. Сознание, поим. Го видов како се метка, ама абер од игра немаше. Овој абер нема од веков, овој е загубен!

Множина: абери.

Оригинални податоци:

абер, мн. абери м. (разг.) 1. Глас, вест, новост, порака. Го чекам абер да донесе. Им стори абер. Добив абер од војникот. Прати им абер да дојдат. 2. Сознание, поим. Го видов како се метка, ама абер од игра немаше. Овој абер нема од веков, овој е загубен!