аберџија

Именка, машки род

Разговорен збор, израз.

Значење на аберџија:

Лице што носи некаква порака, гласник. Не сум пиле за стрелање, туку сум пиле аберџија, од царот сум допратено. Куќа од куче нема штета, кучето е аберџија, а не е лошо на срце.

Множина: аберџии.

Оригинални податоци:

аберџија, мн. аберџии м. (разг.) Лице што носи некаква порака, гласник. Не сум пиле за стрелање, туку сум пиле аберџија, од царот сум допратено. Куќа од куче нема штета, кучето е аберџија, а не е лошо на срце.