Абхазија

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Абхазија:

1. Автономна област во Кавкаскиот Регион, отцепена од Грузија.

2. Абхазиец, Абхазијка, Абхазијци етн.

3. абхазиски кт.

Оригинални податоци:

Абхазија ж. 1. Автономна област во Кавкаскиот Регион, отцепена од Грузија. 2. Абхазиец, Абхазијка, Абхазијци етн. 3. абхазиски кт.