Абисинија

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Абисинија:

1. Поранешно име на Етиопија.

2. Абисинец, Абисинка, Абисинци етн.

3. абисински кт.

Оригинални податоци:

Абисинија ж. 1. Поранешно име на Етиопија. 2. Абисинец, Абисинка, Абисинци етн. 3. абисински кт.