Агра

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Агра:

1. Град во Северна Индија.

2. агриец, агријка, агријци етн.

3. агриски кт.

Оригинални податоци:

Агра ж. 1. Град во Северна Индија. 2. агриец, агријка, агријци етн. 3. агриски кт.