ајде

Честица

Разговорен збор, израз.

Значење на ајде:

1. Со значење на заповед. Ајде стани развредни се! Ајде оди, не седи тука! Ајде напиј се и на ништо не мисли!

2. При збогување и при наздравување. Ајде со здравје! Ајде на здравје!

3. При храбрење и за подбуда. Ајде детенце! Ајде мило!

4. При изразување желба. Ајде да ми беше младоста! Ајде да ми беа тука мојте другари! 5. Во прашални реченици. Ајде што е тоа од тебе? Ајде што зборува тој?

Оригинални податоци:

ајде чест. (разг.) 1. Со значење на заповед. Ајде стани развредни се! Ајде оди, не седи тука! Ајде напиј се и на ништо не мисли! 2. При збогување и при наздравување. Ајде со здравје! Ајде на здравје! 3. При храбрење и за подбуда. Ајде детенце! Ајде мило! 4. При изразување желба. Ајде да ми беше младоста! Ајде да ми беа тука мојте другари! 5. Во прашални реченици. Ајде што е тоа од тебе? Ајде што зборува тој?