ашчија

Именка, машки род

Види: акчија.

Множина: ашчии.

Оригинални податоци:

ашчија, мн. ашчии м. в. акчија.