Авганистан

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Авганистан:

1. Држава во Средна Азија.

2. Авган/Авганистанец, Авганка/Авганистанка, Авгани/Авганистанци етн.

3. авгански/авганистански кт.

Оригинални податоци:

Авганистан м. 1. Држава во Средна Азија. 2. Авган/Авганистанец, Авганка/Авганистанка, Авгани/Авганистанци етн. 3. авгански/авганистански кт.