Aвињон

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Aвињон:

1. Град во Франција.

2. авињонец, авињонка, авињонци етн.

3. авињонски кт.

Оригинални податоци:

Aвињон м. 1. Град во Франција. 2. авињонец, авињонка, авињонци етн. 3. авињонски кт.