Австралија

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Австралија:

1. Континент и држава.

2. Австралиец, Австралијка, Австралијци етн.

3. австралиски кт.

Оригинални податоци:

Австралија ж. 1. Континент и држава. 2. Австралиец, Австралијка, Австралијци етн. 3. австралиски кт.