Австрија

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Австрија:

1. Држава во Европа.

2. Австриец, Австријка, Австријци етн.

3. австриски кт.

Оригинални податоци:

Австрија ж. 1. Држава во Европа. 2. Австриец, Австријка, Австријци етн. 3. австриски кт.