Азербејџан

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Азербејџан:

1. Држава во Кавказ.

2. Азербејџанец, Азербејџанка, Азербејџанци етн.

3. азербејџански кт.

Оригинални податоци:

Азербејџан м. 1. Држава во Кавказ. 2. Азербејџанец, Азербејџанка, Азербејџанци етн. 3. азербејџански кт.