Азија

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Азија:

1. Континент.

2. Азиец, Азијка, Азијци етн.

3. азиски кт.

Оригинални податоци:

Азија ж. 1. Континент. 2. Азиец, Азијка, Азијци етн. 3. азиски кт.