Азорски Острови

Именка

Топоним.

Само во множина.

Значење на Азорски Острови:

1. Португалски острови во северниот дел на Атлантскиот Океан.

2. Азорец, Азорка, Азорци етн.

3. азорски кт.

Оригинални податоци:

Азорски Острови мн. 1. Португалски острови во северниот дел на Атлантскиот Океан. 2. Азорец, Азорка, Азорци етн. 3. азорски кт.