Азовско Море

Именка, среден род

Топоним.

Значење на Азовско Море:

Море во Европа опкружено со Украина и Русија.

Оригинални податоци:

Азовско Море ср. Море во Европа опкружено со Украина и Русија.