б

Глас

Значење на б:

1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена – според местото на образување, преградна – според начинот на образување.

2. Втората буква од азбуката со која се обележува гласот б.

3. При набројување со значење второ. Од докумнетите треба да се приложи: а) биографија; б) диплома за завршено средно образование.

4. При категоризирање, со значење втор, втора, второ. Хотел Б-категорија. Возачка дозвола од категорија Б.

Оригинални податоци:

б, 1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена – според местото на образување, преградна – според начинот на образување. 2. Втората буква од азбуката со која се обележува гласот б. 3. При набројување со значење второ. Од докумнетите треба да се приложи: а) биографија; б) диплома за завршено средно образование. 4. При категоризирање, со значење втор, втора, второ. Хотел Б-категорија. Возачка дозвола од категорија Б.