баба 2

Именка, машки род

Архаизам.

Значење на баба:

вок. бабо. Татко.

Оригинални податоци:

баба2, вок. бабо м. (арх.) Татко.