Баба

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Баба:

Планина во Македонија.

Оригинални податоци:

Баба ж. Планина во Македонија.