бабаит

Именка, машки род

Архаизам.

Значење на бабаит:

Јунак, голем крупен маж. Седеле неколцина турски бабаити во една меана да пијат лута ракија

Множина: бабаити.

Алтернативно: бабитин

Оригинални податоци:

бабаит и бабитин, мн. бабаити м. (арх.) Јунак, голем крупен маж. Седеле неколцина турски бабаити во една меана да пијат лута ракија.