бабаитлак

Именка, машки род

Архаизам.

Значење на бабаитлак:

Јунаштво. Умните знаат дека бабаитлакот и со главата се плаќа.

Множина: бабаитлаци.

Оригинални податоци:

бабаитлак, мн. бабаитлаци м. (арх.) Јунаштво. Умните знаат дека бабаитлакот и со главата се плаќа.