бабајко

Именка, машки род

Архаизам.

Значење на бабајко:

Доведи му ти невеста, нека работат обата како ние што му работиме на бабајка ти ...

Множина: бабајковци.

Оригинални податоци:

бабајко, мн. бабајковци м. (арх.) Хип. од татко. Доведи му ти невеста, нека работат обата како ние што му работиме на бабајка ти ...