бабаќерен

Придавка

Види: бубаќерен.

Членувана форма: бабаќерниот.

Последна промена: 11.05.2021 14:05

Оригинални податоци:

бабаќерен, бабаќерниот прид. в. бубаќерен.