баботи

Глагол, несвршен

Значење на баботи:

1. Силно удира, татни. Дождот баботи по прозорците. Митралезот далеку баботи. Усвитената печка баботи. Огнот баботеше.

2. Гласно зборува, со висок тон; дрдори, вреви. Оние што останаа надвор тропаа, баботеа, викаа, бараа да влезат. Само баботи на состаноци.

Коњугација: баботат.

Изведени зборови:

  • баботење, глаг. им. ср.

Оригинални податоци:

баботи, баботат несв. 1. Силно удира, татни. Дождот баботи по прозорците. Митралезот далеку баботи. Усвитената печка баботи. Огнот баботеше. 2. Гласно зборува, со висок тон; дрдори, вреви. Оние што останаа надвор тропаа, баботеа, викаа, бараа да влезат. Само баботи на состаноци. ‖ глаг. им. баботење ср.