багри

Глагол, несвршен

Поетски збор.

Значење на багри:

Обои, зарумени, направи румено. Крвта ги багреше камењата.

Коњугација: баграт.

Оригинални податоци:

багри, баграт несв. (поет.) Обои, зарумени, направи румено. Крвта ги багреше камењата.