бакенбарди

Именка

Само во множина.

Значење на бакенбарди:

Брада од двете страни на лицето, додека средниот дел е избричен. Господин со бакенбарди.

Оригинални податоци:

бакенбарди (само мн.) Брада од двете страни на лицето, додека средниот дел е избричен. Господин со бакенбарди.