цаблан

Именка, машки род

Дијалектен збор.

Значење на цаблан:

Плод од пченка со или без зрна; кочан. Кошница со цаблани.

Множина: цаблани.

Оригинални податоци:

цаблан, мн. цаблани м. (дијал.) Плод од пченка со или без зрна; кочан. Кошница со цаблани.