цадник

Именка, машки род

Дијалектен збор.

Види: цедалка.

Множина: цадници.

Последна промена: 11.05.2021 15:26

Оригинални податоци:

цадник, мн. цадници м. (дијал.) в. цедалка.