цака

Именка, женски род

Жаргонски збор.

Значење на цака:

Начин, постапка што треба да се знае или да се открие за да може да се направи нешто. Му ја најдов цаката. Му ги знам цаките.

Множина: цаки.

Оригинални податоци:

цака, мн. цаки ж. (жарг.) Начин, постапка што треба да се знае или да се открие за да може да се направи нешто. Му ја најдов цаката. Му ги знам цаките.