цавток

Именка, машки род

Дијалектен збор.

Множина: цавтоци.

Оригинални податоци:

цавток, мн. цавтоци м. (дијал.) в. цвет, цут.