ц'цка

Глагол, несвршен

Разговорен збор, израз.

Значење на ц'цка:

1. Испушта едноподруго глас ц.

2. (прен.) Работи нешто ситно, делка, сече нешто на многу ситни парчиња. Цел ден го ц'цкаш, доста веќе.

Коњугација: ц'цкаат.

Оригинални податоци:

ц'цка, ц'цкаат несв. (разг.) 1. Испушта едноподруго глас ц. 2. (прен.) Работи нешто ситно, делка, сече нешто на многу ситни парчиња. Цел ден го ц'цкаш, доста веќе.