чабав

Придавка

Значење на чабав:

Што е ветов, поцрнет, потемнет, покриен со саѓи, исчаден. Чабав кожув.

Членувана форма: чабавиот.

Последна промена: 11.05.2021 15:27

Оригинални податоци:

чабав, чабавиот прид. Што е ветов, поцрнет, потемнет, покриен со саѓи, исчаден. Чабав кожув.