чабур

Именка, женски род

Архаизам.

Значење на чабур:

Голема чаша за вино

Множина: чабури, чабури.

Алтернативно: чабура

Оригинални податоци:

чабур, мн. чабури м. и чабура, мн. чабури ж. (арх.) Голема чаша за вино.