чадалка

Именка, женски род

Значење на чадалка:

Направа што чади за смирување на пчелите.

Множина: чадалки.

Оригинални податоци:

чадалка, мн. чадалки ж. Направа што чади за смирување на пчелите.