чаден

Придавка

Значење на чаден:

Што бил изложен на чад. Чадени колбаси. Чадено месо.

Членувана форма: чадениот.

Последна промена: 11.05.2021 15:27

Оригинални податоци:

чаден, чадениот прид. Што бил изложен на чад. Чадени колбаси. Чадено месо.