чадорџија

Именка, машки род

Значење на чадорџија:

Тој што изработува или што поправа чадори.

Множина: чадорџии.

Последна промена: 11.05.2021 15:27

Оригинални податоци:

чадорџија, мн. чадорџии м. Тој што изработува или што поправа чадори.