чадорест

Придавка

Значење на чадорест:

Што има форма на чадор. Чадорести фустани. Чадорест цвет.

Членувана форма: чадорестиот.

Последна промена: 11.05.2021 15:27

Оригинални податоци:

чадорест, чадорестиот прид. Што има форма на чадор. Чадорести фустани. Чадорест цвет.