чадовина

Именка, женски род

Само во еднина.

Значење на чадовина:

Мирис на чад. Замириса на неприајтна чадовина.

Последна промена: 11.05.2021 15:27

Оригинални податоци:

чадовина (само едн.) ж. Мирис на чад. Замириса на неприајтна чадовина.