чаир

Именка, машки род

Значење на чаир:

Ливада, полјана, пасиште. Децата играа на чаирот над селото.

Множина: чаири.

Последна промена: 11.05.2021 15:27

Оригинални податоци:

чаир, мн. чаири м. Ливада, полјана, пасиште. Децата играа на чаирот над селото.