чавкарница

Именка, женски род

Пејоратив.

Значење на чавкарница:

Куќа, место распаднато, неуредно во кое престојуваат само чавки.

Множина: чавкарници.

Оригинални податоци:

чавкарница, мн. чавкарници ж. (пејор.) Куќа, место распаднато, неуредно во кое престојуваат само чавки.