чавкин

Придавка

Значење на чавкин:

1. Што се однесува на чавка.

2. Што е од чавка. Чавкино јајце.

Членувана форма: чавкиниот.

Фразеолошки израз / поговорка:

Чавкина уста (бот.) ‒ Украсно цвеќе со цвет во вид на уста во најразлични бои; Antirrhinum majus.

Оригинални податоци:

чавкин, чавкиниот прид. 1. Што се однесува на чавка. 2. Што е од чавка. Чавкино јајце. ◊ Чавкина уста (бот.) ‒ Украсно цвеќе со цвет во вид на уста во најразлични бои; Antirrhinum majus.