човекољубив

Придавка

Значење на човекољубив:

Што ги сака луѓето, што е обземен од љубов кон човекот. Тој беше праведен и човекољубив.

Членувана форма: човекољубивиот.

Изведени зборови:

  • човекољубиво, прил. Човекољубиво ги пречекуваше бегалците.
  • човекољубивост, и. ж.

Оригинални податоци:

човекољубив, човекољубивиот прид. Што ги сака луѓето, што е обземен од љубов кон човекот. Тој беше праведен и човекољубив. ‖ човекољубиво прил. Човекољубиво ги пречекуваше бегалците. ‖ човекољубивост ж.