чушкар

Именка, машки род

Дијалектен збор.

Значење на чушкар:

Тој што сака чушки, пиперки.

Множина: чушкари.

Оригинални податоци:

чушкар, мн.чушкари м. (дијал.) Тој што сака чушки, пиперки.