д

Глас

Значење на д:

1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, забновенечна според местото на образување, експлозивна според начинот на образување.

2. Петта буква од азбуката со која се обележува гласот д.

3. При набројување со значење петто. Во членот 3 под точка д) од Законот за банкарско работење.

Последна промена: 11.05.2021 14:09

Оригинални податоци:

д, 1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, забновенечна според местото на образување, експлозивна според начинот на образување. 2. Петта буква од азбуката со која се обележува гласот д. 3. При набројување со значење петто. Во членот 3 под точка д) од Законот за банкарско работење.