д

Глас

Значење на д:

1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, забновенечна според местото на образување, експлозивна според начинот на образување.

2. Петта буква од азбуката со која се обележува гласот д.

3. При набројување со значење петто. Во членот 3 под точка д) од Законот за банкарско работење.

Оригинални податоци:

д, 1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, забновенечна според местото на образување, експлозивна според начинот на образување. 2. Петта буква од азбуката со која се обележува гласот д. 3. При набројување со значење петто. Во членот 3 под точка д) од Законот за банкарско работење.