даан

Извик

Значење на даан:

Вообичаен изговор со кој се подражава биење на камбана, на часовник и сл. Часовникот отчука: даан, даан

Алтернативно: дан

Оригинални податоци:

даан и дан, изв. Вообичаен изговор со кој се подражава биење на камбана, на часовник и сл. Часовникот отчука: даан, даан.